Poniżej znajduje się lista wszystkich grzejników marki Enix wraz z przyporządkowanymi do nich kartami technicznymi. W kartach tych znaleźć można szczegółowe informacje takie jak wymiary, kształt, moc, ciśnienie i temperatura robocza lub rozstaw przyłączy grzejnika. Przed zakupem warto odnaleźć wybrany grzejnik i zapoznać się z jego technikaliami, aby upewnić się o jego zgodności z założonymi wymogami.

Karty techniczne: